Consultancy in veiligheid

Laat u adviseren hoe u de veiligheid bij u op de werkvloer goed regelt. Persoonlijk door onze consultants, gecertificeerde experts in veiligheid en hulpverlening en elk met een andere branche als specialisatie. Zo weten ze niet alleen wat de geldende wet- en regelgeving is, ze zijn ook bekend met de specifieke arbeidsomstandigheden van uw organisatie. Zij helpen u de veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart te brengen en deze ook weer beheersbaar te maken.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Het brengt de risico’s van de organisatie, het gebouw en de omgeving in kaart en vormt daarmee de basis voor een gedegen veiligheidsplan. Op basis van de RI&E van uw bedrijf adviseren wij u welke maatregelen u moet treffen om van uw bedrijf een veilige werkomgeving te maken. Heeft u nog geen RI&E of is het niet actueel meer, dan kunnen wij deze voor u opstellen.

Concreet en op maat gemaakt; advies voor een veilige werkomgeving

Het advies voor een veilige werkomgeving is altijd maatwerk en dus altijd anders. Wel zal het onder meer de volgende elementen bevatten:

  • BHV-scan en -ontruimingsplan
  • Bedrijfsnoodplan
  • Ontruimingsoefeningen en -plattegronden
  • Aanvalsplattegronden

Aanvullend worden er ook adviezen gegeven die van toepassing zijn op de specifieke arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Het advies is concreet, gebaseerd op de aanwezige risico’s en bevat preventieve maatregelen waarin uw medewerkers vooraf getraind worden.

Meer veiligheid en goed getrainde medewerkers

Om de veiligheid op het werk te bevorderen, bestaan er tal van trainingen en cursussen. De meeste daarvan kunt u bij ons oefencentrum in Tiel volgen. Voor de situaties die uitsluitend op uw bedrijf van toepassing zijn, kunnen we altijd een veiligheidstraining op maat ontwikkelen. Kortom, met onze consultancy verhoogt u de veiligheid op het werk en zijn uw medewerkers gegarandeerd goed getraind om adequaat bij calamiteiten op te treden.

Wilt u ook maatwerk in een veiligheidsadvies voor uw bedrijf?

Voor een advies op maat en een gedegen plan van aanpak neemt u vrijblijvend contact op met onze medewerkers. We bespreken dan graag met u hoe we ook in uw organisatie de veiligheidsrisico’s beheersbaar maken.

Bevorder de veiligheid binnen uw bedrijf

Ik wil meer informatie