Disclaimer

Disclaimer voor bedrijfsveiligheidtiel.nl

Bedrijfsveiligheid Tiel en Omstreken B.V. (Kamer van Koophandel: 11063048), hierna te noemen Bedrijfsveiligheid Tiel, verleent u hierbij toegang tot bedrijfsveiligheidtiel.nl (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.

Bedrijfsveiligheid Tiel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bedrijfsveiligheid Tiel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bedrijfsveiligheid Tiel.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bedrijfsveiligheid Tiel. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bedrijfsveiligheid Tiel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bedrijfsveiligheid Tiel en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bedrijfsveiligheid Tiel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Bedrijfsveiligheid Tiel