Veiligheidstrainingen van Bedrijfsveiligheid Tiel

Veiligheidstrainingen van Bedrijfsveiligheid Tiel

Onze producten en diensten omvatten het totale spectrum van fysieke veiligheid in uw organisatie. Meer weten? Vraag hier direct informatie aan...

ARBO cursussen

Onze ARBO-opleidingen

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Werknemers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek.

De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Een belangrijke schakel in dit proces wordt gevormd door de opleiding en scholing.

Neem contact met ons op

Ons ARBO opleidingsaanbod

Het aanbod is:

  • workshop beeldschermwerken
  • buk- en tiltraining
  • omgaan met agressie
  • (werk)stressmanagement

Voor onze bedrijfstrainingen werken we samen met Cathy Samé Lottin van Newwaves beach & healthcenter.

Neem contact met ons op