Veiligheidstrainingen van Bedrijfsveiligheid Tiel

Veiligheidstrainingen van Bedrijfsveiligheid Tiel

Onze producten en diensten omvatten het totale spectrum van fysieke veiligheid in uw organisatie. Meer weten? Vraag hier direct informatie aan...

Vaktechnische opleidingen

Onze vaktechnische opleidingen

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Werknemers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek.

De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Een belangrijke schakel in dit proces wordt gevormd door de opleiding en scholing.

Neem contact met ons op

Ons vaktechnisch opleidingsaanbod

Het aanbod is:

  • Basiscursus VCA
  • VCA-VOL (voor leidinggevenden)
  • Veiligheidstraining H2S
  • Buitenwacht/mangatwacht
  • Veilig werken in besloten ruimtes (confined spaces)
  • Gasmeten
Neem contact met ons op