Cursus Coördinator / Hoofd BHV

Om bij calamiteiten snel te kunnen handelen is een goed functionerend en goed getraind BHV-team essentieel. En dat goed laten werken van een BHV-team, dat is de verantwoordelijkheid van het hoofd BHV, ook bekend als de coördinator BHV. De vaardigheden voor die rol afgestemd op de eisen en situaties in uw bedrijf leren ze in de Cursus Coördinator / Hoofd BHV.

Veiligheidsbeleid vertalen naar een BHV-plan

Het vertalen van het veiligheidsbeleid van uw bedrijf naar een concreet BHV-plan, dat doet de coördinator / hoofd BHV. Daarbij is de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) een belangrijk uitgangspunt. Is die RI&E niet aanwezig in het bedrijf, dan kan de coördinator / hoofd BHV erin ondersteunen om die op te stellen. Hij of zij is tenslotte ook op de hoogte van geldende wet- en regelgeving, arbowetgeving en is bekend met de taken en eisen van de bedrijfshulpverlening. Dit alles wordt uitgewerkt in het BHV-plan en vertaald naar een BHV-organisatie die de coördinator / hoofd BHV controleert en waar nodig bijstuurt.

Coördinator Hoofd BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 24 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen
Diploma / Certificaat: NIBHV

BEL: 0344-691 306

Overzicht nodig in uw BHV-ploeg? Neem dan nu contact op!

Ik wil meer informatie

Inhoud cursus

Bedrijfsveiligheid Tiel geeft deze cursus met veel praktische scenario’s zodat de theorie ook geduid wordt. In deze cursus behandelen we onder andere:

  • Relevante wet- en regelgeving zoals de Arbowet, Bouwbesluit, Bouwverordening en Gebruiksvergunning
  • Interne uitvoering van de bedrijfshulpverlening (hoe richt je de organisatie in, hoe stel je een RI&E op en neem je dat mee in het BHV-plan, etc.)
  • Vastleggen van het BHV-plan inclusief een ontruimings- en bedrijfsnoodplan
  • Zorgen dat de BHV-ploeg goed getraind wordt en blijft met relevante opleidingen
  • Waarschuwingsprocedures alarmeringen
  • Brandbeveiligingsmaatregelen en –voorzieningen

Altijd op de hoogte als hoofd BHV

De coördinator / hoofd BHV is dus vooral bezig met het vertalen van wetgeving, richtlijnen en eisen vanuit het bedrijf naar een BHV-organisatie die past binnen uw bedrijf. En dus is het logisch dat degene met deze verantwoordelijkheid daar ook in getraind moet worden en dit ook regelmatig herhaalt. Zo blijft hij of zij op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving en is bekend met de nieuwe inzichten, technieken en mogelijkheden. De jaarlijkse herhalingstraining die hiervoor nodig is, kan eveneens op ons opleidingscentrum in Tiel gevolgd worden.

Het examen en certificaat

De cursus ‘Coördinator / Hoofd BHV’ duurt 3 dagen waarbij het eerste deel plaatsvindt tijdens 2 opeenvolgende dagen. Het tweede deel, de 3e dag, vindt na zo’n 3 maanden plaats. Dan presenteert de cursist de studieopdracht voor een examencommissie. Deze opdracht bestaat uit een BHV-beleidsplan voor uw bedrijf en de bijbehorende presentatie. Ook moet diezelfde dag nog een schriftelijk examen gemaakt worden. Wordt deze examendag met een voldoende resultaat afgesloten, dan ontvangt de deelnemer het NIBHV-certificaat ‘Coördinator / Hoofd BHV’.

Meer weten over Cursus Coördinator / Hoofd BHV?

Wilt u meer informatie over deze opleiding of een persoonlijk advies? Dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht. Neemt u contact met ons op?

Overzicht nodig in uw BHV-ploeg? Neem dan nu contact op!

Ik wil meer informatie