Cursus Preventiemedewerker

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen dat de preventietaken in uw bedrijf ook behartigd worden. Hiervoor kunt u één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn uw medewerkers die samen met u dagelijks zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Is uw bedrijf niet zo heel groot, dan kunt u deze preventietaken ook zelf uitvoeren. Wie de preventiemedewerker ook is, diegene moet een goed toegankelijk aanspreekpunt zijn voor de collega’s die vragen hebben over de veiligheid en gezondheid tijdens de werkzaamheden. Deze cursus Preventiemedewerker geeft daarvoor alle informatie en leert de benodigde vaardigheden aan zodat de preventietaken goed uitgevoerd kunnen worden.

Gezond en veilig werken met passende arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet moeten er passende arbeidsomstandigheden in de organisatie zijn voor elke medewerker. De preventiemedewerker helpt de werkgever om die situatie op de werkvloer ook te creëren. Dit kan bijvoorbeeld met het geven van ondersteuning aan collega’s die volgens de veiligheidsvoorschriften moeten werken. Waar nodig zorgt hij er ook voor dat ze voorlichting en instructie krijgen. Wie de rol van preventiemedewerker op zich neemt, wat die positie in de organisatie is en welke preventietaken daaronder vallen is onderwerp van goedkeuring door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van uw bedrijf.

BHV-opleiding

Cursisten: 6 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld
Theorie: Klassikaal + examen
Diploma / Certificaat: NIBHV

BEL: 0344-691 306

Meer weten over de cursus preventiemedewerker? Neem dan nu contact op!

Ik wil meer informatie

Praktijksituaties trainen voor het NIBHV-certificaat

De eendaagse cursus Preventiemedewerker wordt gegeven aan groepen van 6 tot 12 cursisten. De cursus bevat ook theorie maar op de dag zelf worden de praktische vaardigheden geoefend door veel praktijksituaties te simuleren. De theorie moet daarvoor al wel zijn doorgenomen. De cursusdag sluit af met een schriftelijk examen waarna de cursist bij een goed resultaat het NIBHV-certificaat Preventiemedewerker ontvangt.

Inhoud cursus Preventiemedewerker

Met de opleiding tot preventiemedewerker wordt relevante wet- en regelgeving rondom risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) behandeld. Daarbij komen ook een plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker aan bod.

In de opleiding worden de volgende vijf thema’s behandeld:

  • preventietaken en de Arbowet
  • de RI&E en het plan van aanpak
  • de invloed van medezeggenschap op preventietaken
  • de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
  • voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer

Aanmelden of meer weten?

Wilt u uzelf of een medewerker aanmelden voor de cursus Preventiemedewerker of wilt u eerst nog meer informatie of een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de cursus preventiemedewerker? Neem dan nu contact op!

Ik wil meer informatie